Pravidlá ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 30. septembra 2020

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií, keď používate službu, a informujú vás o vašich právach na ochranu súkromia a o tom, ako vás chráni zákon.

Výklad a definície

Tlmočenie

Slová, v ktorých je začiatočné písmeno veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať alebo identifikovať. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

Údaje o použití

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. adresa IP), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach. , jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme zhromažďovať určité informácie automaticky, okrem iného vrátane typu používaného mobilného zariadenia, jedinečného identifikátora vášho mobilného zariadenia, adresy IP vášho mobilného zariadenia. , Váš mobilný operačný systém, typ používaného mobilného internetového prehliadača, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

Technológie sledovania a súbory cookie

Súbory cookie a podobné technológie sledovania používame na sledovanie aktivity v našej službe a ukladanie určitých informácií. Používané sledovacie technológie sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na vylepšenie a analýzu našich služieb. Medzi technológie, ktoré používame, patria: